คณบดี มอบเหรียญที่ระลึกแก่นักศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 08 พฤศจิกายน 2561

3076 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มอบเหรียญที่ระลึกแก่นักศึกษาที่บำเพ็ญคุณประโยชน์ในโครงการในพระองค์ฯ  โดยกิจกรรมโครงการ "เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย" เมื่อวันที่ 6 - 8  เมษายน 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า 

   ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองกิจการในพระองค์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช สร้างความสามัคดี ความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยต่อไป 

ข่าวและกิจกรรม