เปิดนิทรรศการภาพพิมพ์ 3 สถาบัน ไทย - ญี่ปุ่น


ข้อมูลเมื่อ : 31 ตุลาคม 2561

699 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีพิธีเปิดนิทรรศการ Translation of 3 Visions of Printmaking International Prinmaking Exhibition of 3 Universities at thailand and Japan  ภาพพิมพ์ 3 สถาบัน ไทย - ญี่ปุ่น : มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 กำหนดการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561  เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ วันจันทร์ - เสาร์ ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

       

ข่าวและกิจกรรม