การอบรมเตรียมความพร้อม ในโครงการศิลปินในพำนักในต่างประเทศ


ข้อมูลเมื่อ : 11 มกราคม 2560

3076 เข้าชม

...

คุณเฮนรี ทาน จาก เทานทาเคิลล์ - หอศิลป์ พื้นที่แลกเปลี่ยนทางศิลปะและพื้นที่สำหรับโครงการศิลปินในพำนัก 

เป็นการอบรมการเตรียมความพร้อม การสมัครโครงการศิลปินในพำนักในต่างประเทศ Artist in Residency 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 

ข่าวและกิจกรรม