ไหว้ครู ประจำปี 2561


ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน 2561

3075 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาปีที่ 1  ณ หอศิลป์อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร

โดยมี ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมฯ และคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ เข้าร่วมในพิธี

ข่าวและกิจกรรม