การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสีฝุ่นจากธรรมชาติฯ ของญี่ปุ่น"


ข้อมูลเมื่อ : 03 กันยายน 2561

713 เข้าชม

...

      การสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 3-5 กันยายน 2561 

    เนื่องในงานวิจัยเรื่อง การผลิตสีฝุ่นจากวัสดุธรรมชาติและศักยภาพในการนำมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของญี่ปุ่นและการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจากสีฝุ่น โดยวิทยากร รศ.ดร. ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ : เปรียบเทียบลักษณะของสีญี่ปุ่นและไทย  

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเกี่ยวกับสีฝุ่นญี่ปุ่น พื้นฐานของวัสดุ การคัดลอกภาพโบราณโดยศาสตราจารย์คิชิโน 

นิฮงกะ  - จิตรกรรมญี่ปุ่น  ถือกำเนิดขึ้นมาในสมัยเมจิ ประมาณ ค.ศ. 1900 เพื่อให้แตกต่างจากคำว่า "เซโยกะ " จิตรกรรมตะวันตก

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระยะเวลาสั้นๆนี้ ทางเราอยากให้ได้รับรู้การสัมผัสกับสีฝุ่นจริง ทางทีมของมหาวิทยาลัยดจะชิบิ ขอเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะไทยประเพณี วัสดุอุปกรณ์และการแสดงออกหรือผลงานศิลปะไปด้วย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อไป

ข่าวและกิจกรรม