Open House เปิดบ้านศิลปากรสนามจันทร์


ข้อมูลเมื่อ : 28 สิงหาคม 2561

739 เข้าชม

...

  วันที่ 27 -29 สิงหาคม 2561 กิจกรรม open house psg 2018 เปิดบ้านศิลปากรสนามจันทร์ ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสี แข่งขันชิงเงินรางวัล วาดภาพเหมือน ฝึกวาดเส้นภาพพิมพ์ ศิลปไทย ถ่ายภาพย้อนยุค จากภาควิชาต่างๆ ทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ทฤษฎีศิลป์ 

ข่าวและกิจกรรม