นักศึกษาแลกเปลี่ยน อาเซียน เข้าพบคณบดีฯ


ข้อมูลเมื่อ : 21 สิงหาคม 2561

708 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาเซียน เข้ารับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการ Art and Culture Summer Camp ร่วมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข่าวและกิจกรรม