เปิดนิทรรศการสัญลักษณ์ชนบท


ข้อมูลเมื่อ : 16 สิงหาคม 2561

715 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เปิดนิทรรศการ "สัญลักษณ์ชนบท" โดย รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ได้รับเกียรติจาก คุณประเสริฐ สลิลอำไพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

>> นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่ 2 – 31 สิงหาคม 2561 <<

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. *ชมฟรี*

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวและกิจกรรม