นักศึกษา Internation Students เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์ ฯ


ข้อมูลเมื่อ : 14 สิงหาคม 2561

726 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นักศึกษา International Students Silpakon Art & Culture Summer Camp 2018 เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โดยมี รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายภาพในหอศิลป์ ในนิทรรศการ 

"สัญลักษณ์ชนบท  โดย ทินกร กาษรสุวรรณ" 

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

.

>> นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่ 2 – 31 สิงหาคม 2561<<

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. *ชมฟรี*

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ข่าวและกิจกรรม