คณาจารย๋และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์ ฯ


ข้อมูลเมื่อ : 14 สิงหาคม 2561

733 เข้าชม

...

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยมี รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อธิบายภาพผลงานในนิทรรศการผลงาน 

"สัญลักษณ์ชนบท โดย ทินกร กาษรสุวรรณ " 

>> นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่ 2 – 31 สิงหาคม 2561 <<

พิธีเปิดในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น.

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. *ชมฟรี*

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม