Hybrid Sculpture เปิดงานภาควิชาประติมากรรม


ข้อมูลเมื่อ : 07 สิงหาคม 2561

705 เข้าชม

...

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561  ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดงาน Hybrid Sculpture โดยมี ผศ.ดร. วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โถงชั้น 1 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

ผลงานจะจัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 สิงหาคม 2561 ชมฟรี เปิดทุกวัน 

ข่าวและกิจกรรม