Mon โดยนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ข้อมูลเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2561

704 เข้าชม

...

เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. 

พิธีเปิด นิทรรศการนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย 

"Mon" 

 ณ ห้อง Project Space I & II ชั้น 1 หอศิลป์บรมราชกุมารี

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

>> นิทรรศการจัดแสดง 25 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561 <<

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. *ชมฟรี*

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

** หอศิลป์ปิดทำการวันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561 **

เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ข่าวและกิจกรรม