โรงเรียนสาธิตศิลปากรเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์


ข้อมูลเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2561

701 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561 คุณครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาศิลปากร แผนกมัธยมศึกษาเข้าเยี่ยมชม ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ตึกจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ให้เกียรตินำชมโดยผู้อำนวยการหอศิลป์ อ.ดร.วิชญ มุกดามณี ให้ความรู้แก่คุณครูและนักเรียนเกี่ยวกับงานจิตรกรรมงานภาพพิมพ์ ซึ่งหอศิลป์กำลังอยู่ระหว่างแสดงผลงานสะสมของคณะฯ ประกอบด้วยผลงานของศิลปินบรมครู อาทิ ศ.ศิลป์ พีระศรี 

ข่าวและกิจกรรม