พิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ "7 องศา"


ข้อมูลเมื่อ : 09 พฤษภาคม 2561

715 เข้าชม

...

หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 

    เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 หอศิลป์บรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ชัย จินดาสุข ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัทจินดาสุขคอมเมอร์เซียล(1980)จำกัด เป็นประธานในพิธี  พร้อมคณบดี รองคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ " 7 องศา " โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

>> นิทรรศการจัดแสดง 4-25 พฤษภาคม 2561 << เปิดให้เข้าชมฟรี วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ปิดวันอาทิตย์และวัันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ข่าวและกิจกรรม