นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล


ข้อมูลเมื่อ : 11 เมษายน 2561

3071 เข้าชม

...

          เปิดให้เข้าชมแล้ว สำหรับนิทรรศการเชิดชูเกียรติศาตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ซึ่งได้รวบรวมและคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ในช่วงเวลาเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา นำมาจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ของหอศิลป์บรมราชกุมารี ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เป็นอาจารย์อีกท่านที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดยมีพัฒนาการทั้งรูปแบบและเทคนิคที่หลากหลาย สร้างสรรค์องค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาจากรุ่นสู่รุ่นมาแล้วมากมาย การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงผลงานครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของอาจารย์ ที่ได้รวบรวมเอาผลงานชั้นเยี่ยมมาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะชน ผลงานบางชิ้นสามารถหาชมได้ยาก และบางชิ้นก็ได้มีโอกาสกลับมาอวดโฉมในหอศิลป์อีกครั้ง

 

         "นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล" 

              นายภารเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

     ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณบดี คณะผู้บริหารคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.     ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร   คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                     พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

          >> นิทรรศการจัดแสดง 5 - 28 เมษายน 2561 <<

        เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.

             * ชมฟรี * ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวและกิจกรรม