ขอเชิญชมนิทรรศการ หลากลาย หลายชีวิต


ข้อมูลเมื่อ : 02 เมษายน 2561

3077 เข้าชม

...

  ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 
#และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  (เยื้องโลหะปราสาท ป้อมมหากาฬ )
ภายในอาคารมีภาพวาดฝีพระหัตถ์กว่า 200 ชิ้นจัดแสดงทั้งหมด 4 ชั้น และประติมากรรม ผ้าปัก สื่อผสม จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภายในงานจำหน่ายเสื้อยืดพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ (ลายเสือ 8 แบบ) เสื้อยืด เสื้อโปโล รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบแด่มูลนิธิจุฬาภรณ์ สบทบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

ข่าวและกิจกรรม