ส่งผ่าน : พิธีเปิดนิทรรศการโดยภาควิชาประติมากรรม


ข้อมูลเมื่อ : 22 มีนาคม 2561

704 เข้าชม

...

" ส่งผ่าน TRANSITION" นิทรรศการโดยภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

           มหาวิทยาลัยศิลปากรในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. 
     พิธีเปิดนทรรศการ   ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม  นิทรรศการทั้ง 2 จัดแสดง 21 - 30 มีนาคม 2561 
 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.
*ชมฟรี* ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวและกิจกรรม