กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2567


ข้อมูลเมื่อ : 30 มิถุนายน 2567

757 เข้าชม

...

20 มิถุนายน 2567: บรรยากาศกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม: Click

ข่าวและกิจกรรม