โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


ข้อมูลเมื่อ : 27 มิถุนายน 2567

698 เข้าชม

...
บรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
.
วันที่ 27 มิถุนายน 2567
ณ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม: Click

ข่าวและกิจกรรม