ความร่วมมือทางการวิจัยและสร้างสรรค์นานาชาติ


ข้อมูลเมื่อ : 19 มีนาคม 2561

3073 เข้าชม

...

การต้อนรับ "คุณ Refi Rifaldo Windya Giri, ST., MBA" รองคณบดี School of Creative Industries มหาวิทยาลัย Telkom University ประเทศอินโดนีเซีย ปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและสร้างสรรค์สาขาศิลปะและการออกแบบ

ข่าวและกิจกรรม