เตรียมตัวพบกับนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รุ่น 76 มหาวิทยาลัยศิลปากร “CHARGING 76%


ข้อมูลเมื่อ : 28 เมษายน 2567

710 เข้าชม

...
Hi, Thesis is Charging…
เดือนพฤษภานี้ เตรียมตัวพบกับนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รุ่น 76 มหาวิทยาลัยศิลปากร “CHARGING 76% “

โดยเปิดให้เข้าชมทั้งหมด 3 สถานที่

หอศิลป์ PSG ART GALLERY คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) (จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 29 พฤษภาคม 2567 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00 - 16:30 น.)

หอศิลป์สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) (จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 21 พฤษภาคม 2567 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00 - 16:30 น.)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC BKK) กรุงเทพฯ (จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2567 วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10:00 - 19:00 น.)

- พิธีเปิดนิทรรศการ (รอบบ่าย) วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
- พิธีเปิดนิทรรศการ (รอบเย็น) วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:00 น. ณ. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC BKK) กรุงเทพฯ
 

ข่าวและกิจกรรม