คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคต้น) สำหรับนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ( ระดับปริญญาตรี )


ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน 2567

705 เข้าชม

...
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคต้น) สำหรับนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ( ระดับปริญญาตรี )

กำหนดการ
รับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 19 เมษายน 2567 - 14 กรกฏาคม 2567
อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนได้ตามประกาศด้านล่าง และสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ที่ :

https://forms.gle/tCn5nVHZZuMxS3Aq9

ข่าวและกิจกรรม