ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “แนะแนวการศึกษาต่อและการสมัครปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”


ข้อมูลเมื่อ : 25 มีนาคม 2567

712 เข้าชม

...

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

“แนะแนวการศึกษาต่อและการสมัครปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”

(ดำเนินกิจกรรมรูปแบบออนไลน์)
.

ระยะเวลาการจัดงาน วันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 2567 เวลา 11.00 - 12.00 น.
ทางช่องทางผ่านโปรแกรม ZOOM
Meeting ID: 936 5158 2512

Passcode:919519

* รายละเอียดกิจกรรม : อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเรียน แนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของการเรียนการสอน ความแตกต่างระหว่างแผนการเรียน ก1 (แผนการเรียน Research ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) และ ก2 (แผนการเรียน  Coursework  มีรายวิชาทั้งบรรยายและปฏิบัติ)
.
ปริญญาโท (ทัศนศิลป์)

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปีการศึกษา 2567 : รับสมัคร วันนี้ - 2 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดหลักสูตร http://finearts.su.ac.th/program2.php
.

ติดต่อสอบถามข้อมูล : คุณพิมพ์ชญา สมมาก (034-271-379)

สมัครทางเว็บไซต์ http://www.graduate.su.ac.th/

(ดำเนินกิจกรรมรูปแบบออนไลน์)
.

ระยะเวลาการจัดงาน วันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 2567 เวลา 11.00 - 12.00 น.
ทางช่องทางผ่านโปรแกรม ZOOM
Meeting ID: 936 5158 2512

Passcode:919519

* รายละเอียดกิจกรรม : อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเรียน แนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของการเรียนการสอน ความแตกต่างระหว่างแผนการเรียน ก1 (แผนการเรียน Research ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) และ ก2 (แผนการเรียน  Coursework  มีรายวิชาทั้งบรรยายและปฏิบัติ)
.
ปริญญาโท (ทัศนศิลป์)

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปีการศึกษา 2567 : รับสมัคร วันนี้ - 2 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดหลักสูตร http://finearts.su.ac.th/program2.php
.

ติดต่อสอบถามข้อมูล : คุณพิมพ์ชญา สมมาก (034-271-379)

สมัครทางเว็บไซต์ http://www.graduate.su.ac.th/

ข่าวและกิจกรรม