รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบวิชาเฉพาะ SU-TCAS67


ข้อมูลเมื่อ : 15 มีนาคม 2567

3232 เข้าชม

...

ประกาศคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบวิชาเฉพาะ SU-TCAS67

กำหนดสอบ
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 และวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567

สถานที่สอบ
ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

อ่านประกาศ: http://www.finearts.su.ac.th/announce/sutcas67.pdf

ข่าวและกิจกรรม