ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ


ข้อมูลเมื่อ : 08 มีนาคม 2561

3075 เข้าชม

...

นายสมชาย    แก้วทอง คำประกาศเกียรติคุณนายสมชาย แก้วทอง

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น) พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

นายสมชาย แก้วทอง ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่จังหวัดยะลา      พ.ศ. ๒๕๑๑ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำงานด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยได้เรียนรู้แนวคิดและเทคนิคการออกแบบแฟชั่นชั้นสูงจากนายปิแอร์ บัลแมง (Pierre Balmain) นักออกแบบแฟชั่นชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลตัดเย็บฉลองพระองค์ถวายฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และในเวลาต่อมานายสมชาย แก้วทอง ได้เป็นผู้ถวายงานจัดทำฉลองพระองค์ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า             สิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์

นายสมชาย แก้วทอง เป็นนักออกแบบแฟชั่นที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ นำเอาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทย เช่น ความพิเศษของผ้าไทย ผ้าไหม ผ้าตีนจก ผ้าขิด ผ้าชาวเขา รวมทั้งลักษณะการแต่งกายแบบไทยโบราณ มาผนวกกับเทคนิคการสร้างงานใหม่ๆ เช่น   การอัดพลีท การทำไส้ไก่เพื่อขึ้นรูปจักสาน ผสมผสานกับผ้าลูกไม้และชีฟองของตะวันตก ทำให้เกิดงานแฟชั่นร่วมสมัยที่ทรงคุณค่า นอกจากนี้ ยังได้นำรูปแบบวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ลูกปัดบนชุดมโนราห์ การปักผ้าของชาวเขา เรื่องราวในวรรณคดี ตลอดจนลวดลายจากธรรมชาติ ดอกไม้ ท้องทะเลมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดผ่านเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปักหรือการพิมพ์ ก่อให้เกิดมิติแห่งความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจ โดยนายสมชายได้ทำงานด้านการออกแบบแฟชั่นทั้งในประเทศ            และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องให้เป็นตัวแทนนักออกแบบแฟชั่นจากประเทศไทยไปจัดแสดงในหลายประเทศและหลายโอกาส นอกจากนี้ก็ยังได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยกย่องให้เป็นนายกสมาคม Art and Fashion แห่งประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นทั้งต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบรุ่นหลังแล้ว       และเป็นการวางรากฐาน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานให้กับวงการแฟชั่นไทย ทั้งยังให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาวงการแฟชั่นไทย และสร้างบุคลากรด้านการออกแบบที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติต่อไป 

        นายสมชาย แก้วทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์          (การออกแบบแฟชั่น) พุทธศักราช ๒๕๖๐

ข่าวและกิจกรรม