คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรมีมติเห็นชอบ ให้เเต่งตั้งเพื่อดำรงตำเเหน่งวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”


ข้อมูลเมื่อ : 04 มีนาคม 2567

3081 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอร่วมแสดงความยินดีกับ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร


ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรมีมติเห็นชอบ
ให้เเต่งตั้งเพื่อดำรงตำเเหน่งวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชา 8101 ทัศนศิลป์ สังกัดภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ตั้งเเต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ข่าวและกิจกรรม