รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


ข้อมูลเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2567

3078 เข้าชม

...
ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
.
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น
Joshibi University of Art and Design (รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 – 29 กุมภาพันธ์ 2567)
.
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
Tama Art University (รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 – 29 กุมภาพันธ์ 2567)
.
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย- ฝรั่งเศส
(รับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567)
.
(สมัครด้วยตนเอง/ ส่งเอกสารออนไลน์) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายรัชภูมิ ทรงสำราญ และ/หรือ นางสาวจุรารัตน์ คนทน (02-1054686 ต่อ 101354)

ดาวโหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่: https://bit.ly/3T1MfCD

ข่าวและกิจกรรม