ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาภาควิชาทฤษฎีศิลป์


ข้อมูลเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2567

3081 เข้าชม

...
15 กุมภาพันธ์ 2567: คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาภาควิชาทฤษฎีศิลป์จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000.- (ห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

1.นางสาวณัฐวรา อัครวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2.นางสาวศศิณา ใจมั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ข่าวและกิจกรรม