เตรียมพบกับการเปิดรับสมัคร ป.ตรี คณะจิตรกรรมฯ SU-TCAS 67 ในรอบการสอบวิชาเฉพาะ (นำคะแนนมาใช้พิจารณาในรอบที่ 2 โควตา (Quota) และรอบที่ 3)


ข้อมูลเมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2567

868 เข้าชม

...
เตรียมพบกับการเปิดรับสมัคร ป.ตรี คณะจิตรกรรมฯ SU-TCAS 67
ในรอบการสอบวิชาเฉพาะ (นำคะแนนมาใช้พิจารณาในรอบที่ 2 โควตา (Quota) และรอบที่ 3)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 11 มี.ค. 2567
สมัครพร้อมกับรอบที่ 2 โควตา (Quota)
สมัครที่ https://admission.su.ac.th/
.
รายละเอียดการรับสมัคร
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-225-8991, 034-271-379
______________

ข่าวและกิจกรรม