บริษัท ดิ อาร์ต อ๊อคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการของคณะจิตรกรรมฯ


ข้อมูลเมื่อ : 24 มกราคม 2567

714 เข้าชม

...

24 มกราคม 2567: คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอขอบพระคุณ บริษัท ดิ อาร์ต อ๊อคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด สำหรับการร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการของคณะจิตรกรรมฯ

ข่าวและกิจกรรม