คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบกุล ศรัณพฤฒิ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรมีมติเห็นชอบ ให้เเต่งตั้งเพื่อดำรงตำเเหน่งวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”


ข้อมูลเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2566

715 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบกุล ศรัณพฤฒิ

ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรมีมติเห็นชอบ
ให้เเต่งตั้งเพื่อดำรงตำเเหน่งวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชา 8101 ทัศนศิลป์ สังกัดภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตั้งเเต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ข่าวและกิจกรรม