พบกับศิลปินนานาชาติระดับชั้นนำของโลกที่จะมาร่วม Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการกับนักศึกษา และกิจกรรม Artist Talk การเสวนาศิลปะร่วมสมัย


ข้อมูลเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2566

706 เข้าชม

...

เร็ว ๆ นี้ พบกับศิลปินนานาชาติระดับชั้นนำของโลกที่จะมาร่วม Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการกับนักศึกษา และกิจกรรม Artist Talk การเสวนาศิลปะร่วมสมัย เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาร่วมฟังกระบวนการทำงานของศิลปิน รวมถึงผลงานล่าสุดที่จะจัดแสดงที่ประเทศไทยในปลายปีนี้
.
โครงการนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนศาสตราจารย์อาคันตุกะ เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการศาสตร์และศิลป์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
.
หมายเหตุ:
Workshop สงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ เท่านั้น
กิจกรรม Artist Talk เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม และจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆ นี้
.
โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจ Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University

#PSGArtistTalk

ข่าวและกิจกรรม