คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณญาณวิทย์ กุญแจทอง


ข้อมูลเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2566

780 เข้าชม

...
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณญาณวิทย์ กุญแจทอง
.
ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็น
a Fellow of Musashino Art University
.
พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นที่ Musashino Art University Takanodai Campus ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566

ข่าวและกิจกรรม