ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การสร้างอาชีพกับแนวทางจัดการเรียนรู้ศิลปะแบบ Academic"


ข้อมูลเมื่อ : 27 ตุลาคม 2566

726 เข้าชม

...
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
.
"การสร้างอาชีพกับแนวทางจัดการเรียนรู้ศิลปะแบบ Academic"
.
บรรยายโดย อ.วรรณฤทธิ์ กะรินทร์
(อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
.
ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566
เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 204 ชั้น 2 คณะจิตรกรรมฯ ศิลปากร วังท่าพระ
.
การบรรยายพิเศษประกอบรายวิชา 215 221 การสอนศิลปะ หลักสูตรศิลปบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาเอกทฤษฎีศิลป์

ข่าวและกิจกรรม