คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์


ข้อมูลเมื่อ : 07 ตุลาคม 2566

768 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ


อาจารย์ ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์


ในโอกาสได้รับเชิญเป็นภัณฑารักษ์ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่
Bangkok Art Biennale 2024 (BAB 2024)
ตั้งเเต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 - 30 มีนาคม 2568

ข่าวและกิจกรรม