การประกวดวาดภาพ เนื่องในวันครบรอบสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรในหัวข้อ


ข้อมูลเมื่อ : 06 ตุลาคม 2566

3070 เข้าชม

...

การประกวดวาดภาพ เนื่องในวันครบรอบสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรในหัวข้อ "80 ปี แห่งการสร้างสรรค์"

โครงการ Silpakorn Showcase โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปิดรับสมัครทางออนไลน์วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566เวลา 16.30 น.
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง : https://forms.gle/xZ9JX2AYAg7xuk8S6

* ผู้สมัครทางออนไลน์แล้ว จะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนไปทางอีเมล์ที่ได้ระบุไว้ ถ้าหากท่านไม่ได้รับอีเมล์แจ้งเตือนขอให้ดำเนินการสมัครทางออนไลน์อีกครั้ง
* ผู้ที่มีรายชื่อสมัครทางออนไลน์แล้ว ให้มาลงทะเบียนเวลา 8.00-9.30 ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566ที่หน้าคณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯเพื่อรับกระดาษ 100 ปอนด์สำหรับใช้วาดรูป
* ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ชุด และอุปกรณ์วาดภาพต่างๆ ตามความถนัดทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้จะต้องไม่เป็นสารเคมีอันตราย และเทคนิคที่ใช้จะต้องไม่ส่งผลรบกวนผู้เข้าประกวดท่านอื่น
* ประกวดวาดภาพระหว่างเวลา 9.30-12.30 น.
* ไม่รับ Walk-in สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครทางออนไลน์ไม่มีการใช้สิทธิแทนกันในทุกกรณี

#SilpakornUniversity #SU #Silpakorn #ทีมศิลปากร #OneSilpakorn #SilpakornShowcase #SUShowcase #DEK67 #TCAS67 #ทีมจิตรกรรม

ข่าวและกิจกรรม