“เปิดบ้านทฤษฎีศิลป์” แนะแนวเรียนต่อ ตรี-โท ทฤษฎีศิลป์


ข้อมูลเมื่อ : 05 ตุลาคม 2566

785 เข้าชม

...

“เปิดบ้านทฤษฎีศิลป์”
แนะแนวเรียนต่อ ตรี-โท ทฤษฎีศิลป์
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-16.30 น. คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
.
รับคำแนะนำการเรียนต่อระดับปริญญาตรี และโท สาขาทฤษฎีศิลป์
รักศิลปะและต้องการสร้างอนาคตในสายอาชีพศิลปะ ต้องมาดู มาฟัง พูดคุย ถามตอบ สดๆ กับอาจารย์ และพบศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพทฤษฎีศิลป์
.
พบทุกคำตอบ
ทฤษฎีศิลป์คืออะไร? จะเข้าเรียนได้อย่างไร? เรียนอะไรบ้าง? เรียนแล้วได้อะไร? ประกอบอาชีพอะไร?
.
กำหนดการ
ช่วงเช้า: แนะแนวการเลือกเรียนในระดับปริญญาโท 10.00

-แนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตร ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาทฤษฎีศิลป์
-ชมคลิปตัวอย่างการสอน และกิจกรรมของทฤษฎีศิลป์ เช่น บรรยายเรื่อง “สุนทรียศาสตร์ตะวันตก” และ “การอนุรักษ์ศิลปกรรม” ฯลฯ

10.30 พบศิษย์เก่าปริญญาโท
1)อ.ดร.สุริยะ ฉายะเจริญ อาจารย์สอนศิลปะระดับตรี โท เอก ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2)อ.ปฏิมา นาคบังเกิด อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
3)คุณนัฐกานต์ ภู่รุ่งฤทธิ์ ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4)คุณเมธาวี กิตติอาภรณ์พล ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5)อ.ณัฐชนา นวลยัง สาขาวิาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
6)คุณลักษมณ กมลปลื้ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
.
ช่วงบ่าย: แนะแนวการเลือกเรียนเอกทฤษฎีศิลป์ในระดับปริญญาตรี
13.00
-แนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ เอกทฤษฎีศิลป์
-ชมคลิปตัวอย่างการสอน และกิจกรรมของทฤษฎีศิลป์ เช่น บรรยายเรื่อง “japonisme เมื่อฝรั่งเห่อศิลปะญี่ปุ่น”, “ถอดรหัสสัญลักษณ์มงคลจีน” และ “ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศ” ฯลฯ
14.30 พบศิษย์เก่าปริญญาตรี
1)อาจารย์รวีวัชร์ ปานช่วย อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2)คุณชวัส จำปาแสน, ครูอะไหล่ และศิลปินสตรีทอาร์ต คิงภูมิพล
3)อาจารย์รื่นฤทัย รอดสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรสาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4)คุณกฤษฎา ดุษฎีวนิช ภัณฑารักษ์ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
5)คุณชล เจนประภาพันธ์ ภัณฑารักษ์ในโครงการศิลปะของ เซ็นทรัลกรุ๊ป
.
พบกัน 10 ตุลาคม ที่คณะจิตรกรรม วังท่าพระ กรุงเทพฯ แบบออนไซท์ (on site) และเข้ารับชมรับฟังสดๆ ในระบบซูม (on line)


Zoom Meeting ID: 984 2650 4970
Passcode: 123456

ข่าวและกิจกรรม