งานมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ๒๕๖๖


ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน 2566

771 เข้าชม

...
งานมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของอาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
 
ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 
ดูภาพเพิ่มเติม: CLICK

ข่าวและกิจกรรม