การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ผลงานและแนวทางสร้างสรรค์ศิลปกรรมโดยศิลปินอินโดนีเซีย"


ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน 2566

768 เข้าชม

...

พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566: การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ผลงานและแนวทางสร้างสรรค์ศิลปกรรมโดยศิลปินอินโดนีเซีย"

โดยความร่วมมือระหว่างคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจําประเทศไทย กิจกรรมภายใต้โครงการนิทรรศการ Blossoming Curiosity 

ขอขอบพระคุณศิลปิน/วิทยากรรับเชิญจากประเทศอินโดนีเซีย

Bunga Jeruk
Erica Hestu Wahyuni
Galuh Tajimalela
Heri Dono
Jumaldi Alfi
Lini Natalini Widhiasi
Mola
Patu Surawijaya
Rendra Santana
Theresia Agustina S

ภาพเพิ่มเติม: CLICK

ข่าวและกิจกรรม