พระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปวิทยาการรุ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน 2566

3076 เข้าชม

...
พระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปวิทยาการ
รุ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษา
 
จัดทำโดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมีศิลปินแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ประติมากร ผศ. มานะ ไทวัฒนกุล
 
พระพิฆเนศวร เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5 นิ้ว จัดสร้างจำนวน 619 องค์
(ราคาเช่าบูชา องค์ละ 6,999 บาท)
 
สมนาคุณแก่ผู้เช่าองค์พระพิฆเนศวร 285 องค์สุดท้าย “จตุรายะ” ผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 1 ชิ้น
 
ติดต่อได้ที่ 034-271379  Line : @339yaxqo
ชื่อบัญชี โครงการพระพิฆเนศวร รุ่นส่งเสริมการศึกษา คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 123-8-72250-7 สาขานครปฐม

ข่าวและกิจกรรม