ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษา เข้ากรอกข้อมูล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะจิตรกรรมฯ และของคณบดี


ข้อมูลเมื่อ : 19 กันยายน 2566

711 เข้าชม

...

ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษา
เข้ากรอกข้อมูล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะจิตรกรรมฯ และของคณบดี
ได้ที่ทางลิงค์ https://vote.su.ac.th/

ข่าวและกิจกรรม