คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณเกวลี แพ่งต่าย


ข้อมูลเมื่อ : 18 กันยายน 2566

3071 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณเกวลี แพ่งต่าย

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เลขานุการคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566

ข่าวและกิจกรรม