15 กันยายน 2566 : วันศิลป์ พีระศรี


ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน 2566

3077 เข้าชม

...
15 กันยายน 2566 : วันศิลป์ พีระศรี
131 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี
80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : 80 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ภาพบรรยากาศวันศิลป์ พีระศรี : CLICK

ข่าวและกิจกรรม