ภาพบรรยากาศการเปิดนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์


ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน 2566

3077 เข้าชม

...
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 (วันศิลป์ พีระศรี) : ภาพบรรยากาศการเปิดนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 40 ร่วมกับเครือข่ายศิลปินและศาสตราจารย์ศิลปะรับเชิญนานาชาติ โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 80 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
โดยมี ท่านชวน หลีกภัย เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมในพิธี
.
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566
ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

—-

ข่าวและกิจกรรม