การเยี่ยมชมดูงานทางศูนย์กายภาพบำบัด ห้องเรียน ห้องวิจัยทางกิจกรรมบำบัด เพื่อการเจรจาความร่วมมือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรศิลปะบำบัด


ข้อมูลเมื่อ : 18 กันยายน 2566

3070 เข้าชม

...
วันที่ 14 กันยายน 2566: ผศ.ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และผู้ช่วยคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ พร้อมกับ ทีมบริหารจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ศ.ดร.ภก. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ร่วมเดินทางไปยังคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับการต้อนรับจาก รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดี และอาจารย์ฝ่ายกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล ในการพาเข้าเยี่ยมชมดูงานทางศูนย์กายภาพบำบัด ห้องเรียน ห้องวิจัยทางกิจกรรมบำบัด เพื่อการเจรจาความร่วมมือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรศิลปะบำบัด

Photo credit: คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและกิจกรรม