บรรยากาศวันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


ข้อมูลเมื่อ : 14 กันยายน 2566

3077 เข้าชม

...
บรรยากาศวันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
คณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมในการทำบุญตักบาตร และวางช่อดอกไม้ รำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 กิจกรรมจัดขึ้นที่นครปฐม
พรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 พบกันที่วังท่าพระ กรุงเทพฯ

.....

ขอขอบพระคุณนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ที่ช่วยกัน วางแผน เตรียมงาน ทำให้กิจกรรมจัดขึ้นได้อย่างสวยงาม
80 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร
80 ปีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
131 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

รูปเพิ่มเติม: คลิก

ข่าวและกิจกรรม