ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 40 ในรูปแบบ  Virtual gallery


ข้อมูลเมื่อ : 06 กันยายน 2566

710 เข้าชม

...
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 40
ในรูปแบบ Virtual gallery

...

นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 40
ร่วมกับเครือข่ายศิลปินและศาสตราจารย์ศิลปะรับเชิญนานาชาติ โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 80 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566
ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. (วันศิลป์ พีระศรี)

เชิญชมสูจิบัตรออนไลน์ http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=51
 

ข่าวและกิจกรรม