โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ข้อมูลเมื่อ : 06 กันยายน 2566

3079 เข้าชม

...

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคคลภายนอกและคลังหน่วยกิตเพื่อพัฒนาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

ณ อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ดูภาพพเพิ่มเติม: คลิก

ข่าวและกิจกรรม