พิธีมอบทุนการศึกษาหม่อมหลวงรจนาธร ณ สงขลา ประจำปี 2566


ข้อมูลเมื่อ : 13 กันยายน 2566

718 เข้าชม

...
13 กันยายน 2566: คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณ หม่อมหลวงรจนาธร ณ สงขลา ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ และคณะมัณฑนศิลป์ โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ทุนละ 10,000.- บาท จำนวน 15 ทุน เพื่อสนับสนุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ 15 ทุน เพื่อสนับสนุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์
 
พิธีมอบทุนการศึกษาหม่อมหลวงรจนาธร ณ สงขลา ประจำปี 2566 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณ มูลนิธิรจนาธร โดยหม่อมหลวงรจนาธร ณ สงขลา มา ณ โอกาสนี้

—-
Photo credit: Decorative Arts, Silpakorn University

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

ข่าวและกิจกรรม