คณะจิตรกรรมฯ ร่วมยินดีต้อนรับคณบดี รองคณบดี และผู้บริหาร Faculty of Arts and Designs, University of Sebelas Maret (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย


ข้อมูลเมื่อ : 14 กันยายน 2566

705 เข้าชม

...

13 กันยายน 2566 : คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ยินดีต้อนรับคณบดี รองคณบดี และผู้บริหาร Faculty of Arts and Designs, University of Sebelas Maret (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย เจรจาความร่วมมือ แนวทางการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร นิทรรศการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันในอนาคต

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก

ข่าวและกิจกรรม